"...умението да рисуваш със светлина, интуиция да уловиш емоция, момент, състояние на духа и хората в заобикалящата ни среда..."